Algirdas Klimkevičius 2012 m. birželio 6 d. 10:33 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

Futbolininkams draudė rūkyti aikštėje

Lietuvoje švenčiamas futbolo 90-metis tėra šalies pirmenybių jubiliejus, nes pirmosios rungtynės mūsų šalyje įvyko dar 1911 m.

Lietuvos sporto lygos steigėjai ir pirmasis LSL centro komitetas.
Lietuvos sporto lygos steigėjai ir pirmasis LSL centro komitetas.
   
Skelbiama, kad Lietuvos futbolas, kaip ir krepšinis, švenčia 90 metų jubiliejų. Krepšininkai jau atšventė – balandžio 23 dieną. Paminėjo 1922 m. įvykusių pirmųjų krepšinio rungtynių tarp dviejų Kauno komandų sukaktį, o ne pirmųjų tų metų rudenį surengtų pirmenybių jubiliejų.

Sovietmečiu keli futbolo veikėjai viską suplakė į vieną – pirmąsias pirmenybes įvardijo ir kaip žaidimo pradžią. Gimtadienį pradėjo skaičiuoti ne nuo pirmojo spyrio, o nuo 1922 m. pradėtų pirmenybių.

Pirmenybių ir žaidimo pradžia – skirtingi dalykai. Anglai, futbolo pradininkai, žaidimo pradžią skaičiuoja nuo 1863 m., futbolo taurės – nuo 1871 m., tarpvalstybinių rungtynių pradžią – nuo 1872 m., šalies čempionatų ratų sistemos pradžią – nuo 1888 metų.

Anglų pavyzdžiu pasekė ir kitos šalys. Kaip lietuviai buvo nusprendę elgtis ir estai su latviais – žaidimo pradžios metus skaičiavo nuo pirmųjų surengtų pirmenybių – 1920 ir 1921 metų. Subyrėjus Sovietų imperijai, kaimynai, įsigilinę į žaidimo šaknis, aptiko, kad Latvijoje futbolas pradėtas žaisti 1906 m. (2006 m. atšventė 100 m. sukaktį), Estijoje – 1909 m. (2009 m. – 100 m.).

Lietuvoje tarpukariu žaidimo pradžia buvo skaičiuojama nuo 1911 m. rugsėjo 4 d. įvykusių rungtynių. Ši data buvo paminėta 1926-aisiais, kai po pirmųjų rungtynių praėjo 15 metų. Tarpukario futbolo vadovai buvo išskyrę dar vieną datą – 1934-uosius, laikytus organizuoto futbolo pradžia. Sovietmečiu šiauliečiai, Igno Urbono ir kt. iniciatyva, 1969 m. minėjo Lietuvos futbolo 50-metį (1919–1969).

Negalima sutikti, kad Lietuvos futbolo pradžia – pirmosios surengtos pirmenybės. Įsivaizduokite – septynmetis vaikas pradeda eiti į mokyklą, o metrikuose įrašoma, kad ši data ir yra jo gimimo data. 1918 m. Lietuvai išsivadavus iš svetimšalių jungo ir 1919 m. Kaune surengus kelias rungtynes, futbolas lyg saulė riedėjo per Lietuvą. Kūrėsi komandos, klubai, vyko rungtynės, turnyrai, 1922 m. visa tai peraugo į futbolo pirmenybes, apie kurių 90-mečio sukaktuves ir pakalbėsime.

IŠVAKARĖS. Futbolo saulėtekio laikotarpiu gilią vagą išvarė 1920 m. įsikūrusi Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga (LFLS). Pirmiausia ji susirūpino treniruočių ir varžybų rengimo vieta. Ja tapo Kauno Ąžuolyne buvusi laukymė. Joje, be futbolininkų, kitų sporto šakų mėgėjų, „mankštindavosi“... miestelėnų karvės. Po žaidimų sportininkai, baimindamiesi, kad vartai nevirstų malkomis, ištraukdavo kuolus ir nešdavosi į atokiau buvusį namą.

Domėjimąsi sportu, futbolu skatino spauda: „Lietuvos aidas“, „Karys“ (1921 m. įvedė sporto skyrelį). Su džiaugsmu sporto visuomenė sutiko 1922 m. vasario 1 d. išėjusį LFLS leidinį „Lietuvos sportas“ (ėjo iki 1922 m. spalio 22 d.). 1923 m. pasirodė mėnesinis žurnalas „Sportas“.

1919–1921 m. mokantis futbolo buvo vadovaujamasi Mato Grigonio knygoje „200 žaidimų“, carinės Rusijos „Vserosijskaja futbolnaja liga“, vokiečių, anglų ar prancūzų taisyklių mišiniais. Tarp žaidėjų, teisėjų, žiūrovų kildavo įvairių nesusipratimų. Teisėjams skirtingai reaguojant į varžovų pražangas tapo madingas priešininkų „kaustymas“, kerštas už atimtą ar prarastą kamuolį, už „apvedžiojimą“. Įsiaudrinę žiūrovai verždavosi į aikštę, prireikdavo policininkų pagalbos. 1921 m. susirūpinta teisėjų kiekybe ir kokybe. „Lietuvos balsas“ rašė: „Visose rungtynėse trūksta referi. Geriausiu teisėju yra P. Oleka (operos solistas, 1919 m. rungtynių dalyvis, vėliau – aistringas sirgalius – aut. past.). Geri referi, bet drauge ir žaidikai Garbačiauskas, Dineika, bet jie patys žaidžia, tai kad prisieina kitiems referi būti.“

Į pagalbą teisėjams ir futbolininkams atėjo S. Garbačiauskas – jo parengtą knygelę „Futbolas“ (20 psl.), kurioje tilpo pagrindinės žinios apie taisykles, techniką ir taktiką, 1921 m. išleido Generalinio štabo literatūros skyrius.

LFLS futbolo vadovai suprato, kad pirmenybės vis tiek įvyks. Siekdami joms geriau pasirengti spaudoje paskelbė: „Pradedantiesiems bus sudarytos futbolo grupės suaugusiems ir jauniams. Grupėms vadovaus LFLS nariai: Bulotas Keist. ir Vytautas, leit. Darius, S. Garbačiauskas, Kasperaitis ir kt. Visi norintieji tinkamai išsilavinti ir prijaučią šiam darbui, kviečiami įsirašyti į LFLS narius (...). Visi nariai gauna dovanų sporto žurnalą „Lietuvos sportas“, įeina dovanai į Vytauto kalną, naudojasi visais LFLS įrankiais ir įtaisymais.“ Šalia pasakyto, Jurgis Šulginas pateikė šešis patarimus kaip „greitai išsimokyti žaisti“. Be abejo, šis pranešimas kurstė ir kitus burtis į komandas, sporto organizacijas, treniruotis, rungtyniauti.Be LFLS, veiklą plėtė žydų „Makabi“ (Kaune įkurta 1920 m.), Kauno vokiečių sporto klubas (KSK) (1921), 1922-03-22 Kaune įsteigta Lietuvos sporto lyga (LSL) – aukščiausioji fizinio lavinimo institucija. Futbolo komiteto vadovu išrinktas S. Garbačiauskas, Lygos centro komiteto pirmininku – Jonas Šodė.

Balandžio mėnesį LSL spaudoje („Lietuvos sportas“, „Trimitas“, „Lietuva“) paskelbė: „Visoms Lietuvos futbolo komandoms šiuo pranešame, kad veikiai prasidės futbolo rungtynės Lietuvos pirmenybėms, todėl pranešame visoms futbolo komandoms, norinčioms dalyvauti minėtose pirmenybėse, kad privalo netrukus įsiregistruoti Lietuvos sporto lygos futbolo skyriuje, atsiųsdamos visą komandos pavadinimą, sudėtį, nurodymą jos formos, ženklo spalvas ir t. t.“

LSL futbolo skyrius (vėliau – komitetas), siekdamas, kad pirmenybių rungtynės vyktų tvarkingai, be incidentų, 1922 m. išleido aplinkraštį, kuriame rašoma: „Kiekviena komanda išstato po 3 linijų prižiūrėtojus, po vieną ant kiekvienos šoninės linijos ir po 2 ties vartų linija. Linijų žiūrėtojai privalo žiūrėti, kad žiūrėtojai būtų 2 m atstumu nuo linijų.

Ties vartais žiūrėtojai privalo būti 5 m už vartų ir į šonus nuo vartų. Tvarkos palaikymui neprileisti žiūrėtojus prie vartų.“

PIRMENYBĖS. 1922 m. gegužės 7 d. Kaune (Ąžuolyne) LFLS futbolo aikštėje nuaidėjo futbolo teisėjo švilpukas, skelbiantis Lietuvos futbolo naujos eros pradžią – Kauno Šaulių I ir Kauno LFLS komandos pradėjo pirmąsias Lietuvos futbolo pirmenybes. Rungtynes rezultatu 5:0 laimėjo LFLS futbolininkai. Iš 15–16 komandų, išsakiusių norą dalyvauti čempionate, buvo atrinkta dešimt – visos iš Kauno. Pirmenybės egzaminavo žaidėjus, vadovus, teisėjus, žiūrovus, organizatorius. Ne visi išlaikė išbandymą, nes trūko patirties, inventoriaus, aprangos, įgūdžių. Buvo ne tik nebaigtų, bet ir nepradėtų rungtynių, peštynių.

Į nesklandumus, netvarką reagavo LSL: liepą (po pirmo varžybų rato) komandoms išsiuntė aplinkraštį, kuriuo draudė sportininkams, apsirengusiems sporto kostiumais, rodytis viešosiose vietose, rūkyti ar būti neblaiviems. Per rungtynes žaidėjams draudžiama rūkyti ir rėkauti. Už aplinkraštyje išdėstytus pažeidimus sportininkai galėjo būti diskvalifikuojami arba baudžiami pinigine bauda nuo 200 iki 2 tūkst. auksinų. Įvairios sankcijos buvo taikomos už teisėjo įžeidimą, nesportišką elgesį, atsisakymą dalyvauti varžybose, nevalstybinės kalbos vartojimą rungtynių metu, už sportinės etikos pažeidimus. Vykstant pirmenybėms keturios komandos už neatvykimą į rungtynes ir kitas priežastis buvo diskvalifikuotos. Pirmaisiais Lietuvos futbolo čempionais tapo LFLS I komanda: S. Darius, A. Čepėnas, A. Stonis, S. Razma, K. Bulota, S. Garbačiauskas, S. Kliačka, A. Vasiliauskas, L. Juozapaitis, L. Latonas, K. Gardas, J. Stakniūnas, D. Žiliavičius ir V. Dineika.

Kitas vietas pirmenybėse užėmė: LFLS Šančių skyrius, LFLS II, „Aviacija“ ir penktąją – „Makabi“.

Pirmenybės vyko trijose aikštėse – dvi Ąžuolyne, viena – Fredoje (aviacijos).

ASMENYBĖ. To laikotarpio svarbi asmenybė – Jonas Šodė – Lietuvos banko direktorius. Jo prancūzų kilmės senelis po 1812 m. Napoleono žygio į Rusiją pasiliko Lietuvoje. J. Šodė prieš Pirmąjį pasaulinį karą studijavo Vokietijoje, buvo vandens sporto mėgėjas, turėjo progos iš arčiau susipažinti su kitomis sporto šakomis. Grįžęs į Lietuvą, pirmaisiais nepriklausomybės metais įsitraukė į sportinį judėjimą. 1920 m. Panevėžyje kartu su majoru J. Vintartu įsteigė sporto sąjungą „Sveikata“. (Kybartuose tokiu pavadinimu organizacija įkurta 1922 m.). 1922-02-05 jis buvo išrinktas LFLS futbolo sekcijos, o 1922-03-22 įkurtos LSL centro komiteto vadovu. J. Šodė ir S. Garbačiauskas buvo pagrindiniai veikėjai rengiant ir pirmąjį Lietuvos futbolo čempionatą. Už J. Šodės lėšas pagaminti ir čempionams skirti medaliai. Ant jų išgraviruota data ir pavardė. Iš banko pelno kasmet skirdavo tam tikrą sumą pinigų sporto veiklai, nuolat lankė futbolo rungtynes. „Lietuvos sportas“ apgailestaudamas, kad pirmenybėse dalyvauja tik Kauno komandos, rašė: „Viena iš negausaus dalyvių skaičiaus priežasčių – mažas faktinių juridinių vienetų skaičius, pvz., Panevėžyje rasite faktinių grupių – lietuvių lenkų, žydų gimnazijų, ateitininkų, šaulių ir t. t. O jeigu tos grupės sudarytų juridinį vienetą, antrą klubą, juk jie dalyvautų pirmenybėse, būtų tvarkomos iš centro, gautų nurodymų ir būtų ne blogesnis vienetas negu Kauno.“

Lengva pasakyti – sunku padaryti. Tik 1924 m. į pirmenybių kovas įsitraukė Klaipėdos, o 1925 m. – Šiaulių apygardų komandos.

TARPTAUTINĖS. Birželio 8 d. Kaune LFLS futbolo aikštėje įvyko ir pirmosios atgimusioje Lietuvoje tarptautinės rungtynės. Į Kauną, grįždama iš Karaliaučiaus, užsuko Rygos Katalikiškojo jaunimo sporto sąjungos (YMGA) komanda. „Žiūrėtojų“ į stadioną prisirinko labai daug – per 4 tūkstančius. Spauda pabrėžė, kad „rungtynių aikštė buvo virvių aptverta, aikštės linijos gražiai smėliu nubarstytos, publikai suolai paruošti, tai darė nepaprasto įspūdžio.“ LFLS pralaimėjo 0:4.

Po rungtynių žaidėjai guodėsi, kad latvių futbolas turi senas tradicijas, daug gerų komandų ir žaidėjų. Saviškius kvietė: „Vyrai, daugiau tik darbo ir pasiryžimo ir mes tikrai galėsime tapti gerais konkurentais tarptautinėse rungtynėse ir pavyzdingais futbolo žaidėjais.“

Lietuviai atsigriebė po trijų mėnesių – rugsėjo 24 d. žaisdami Rygoje su LSB komanda, kurią įveikė 1:0. Taigi prieš 90 metų ne tik debiutuota tarptautinėse rungtynėse pralaimėjimu, bet ir pasiekta pirmoji pergalė.

STADIONAS. Pirmenybės, tarptautiniai susitikimai užsienyje paskatino LFLS vadovus įsirengti tarptautinius standartus atitinkantį stadioną. LFLS nariai – būsimas legendinis lakūnas Stasys Darius ir inžinierius Kęstutis Bulota – parengė stadiono projektą, o LFLS centro valdyba paskelbė aukų rinkimo vajų.

Ant aukų rinkimo lapo užrašyti žodžiai prasmingi ir dabar: „... LFLS ketverius metus kovodama su Kauno m. valdyba dėl žemės ploto pasiekė savo kilnų tikslą ir eidama savo obalsiu: „Sveikam kūne – sveika siela“, nori atlikti savo prievolę – įrengti pirmutinį ir tuo tarpu vienintelį Lietuvoje sporto stadioną. Tiktai per sporto stadionus Lietuva gali palaikyti sportą, tiktai per sportą gali gauti sveikų kūnu ir protu Tėvynės darbininkų ir tiktai tie darbininkai gali pakelti tautos kultūrą, gerovę ir atnešti tautai laimę. Sportas, be abejo, labiausiai garantuos Lietuvos nepriklausomybę.“ Jų svajonė išsipildė 1925-aisiais. 
Daugiau naujienų iš kategorijos Futbolas
KOMENTARAI
 
 
 
„Kibirkšties“ klube – netikėtos permainos
2020 04 28
Permainos
Dainius Virbickas palieka Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ vadovo postą, jį pakeis Justas Jankauskas.
R.Javtokas: „Vienas ėjau gatve ir verkiau“
2020 04 27
Žvilgsnis
#ŽalgirisOnAir. Robertas Javtokas: apie pasiaukojimą, įsimintiniausius titulus bei ašaras Atėnų olimpinėse žaidynėse (VIDEO).
Karantino metu – pratybos su NBA atstovais
2020 04 27
Naujovė
Lietuvos krepšinio federacija, NBA bei TV3 žiniasklaidos grupė karantino metu kviečia likti namuose, bet negulėti ramiai ant sofos, o palaikyti formą.
 
„Nuostabus karantinas… juokauju, aišku“
2020 04 30
A lyga
Patyręs futbolininkas Valdemaras Borovskis teigia, kad karantino mėnuo suteikė daugiau laiko pamąstymams.
„Gintros“ futbolininkės atnaujino treniruotes
2020 04 29
Moterų futbolas
Visą pasaulį apėmusi pandemija priverstinai sustabdė įsibėgėjusį pasaulio sporto traukinį, o jį teko stabdyti ir Šiaulių „Gintros-Universiteto" merginoms.
„EEuro 2020“ tapo neįkainojama patirtimi
2020 04 29
E-Sportas
LFF efutbolo rinktinė pirmadienį baigė savo pasirodymą kovoje dėl patekimo į „eEuro 2020“ turnyre, išlikdama tarp Europos stipriausiųjų dvidešimtuko.
Maratonininkams motyvaciją kelia mėgėjai
2020 04 29
Maratonas
Bėgikai prisipažįsta, kad treniruočių krūviai nevykstant varžyboms yra mažesni, tačiau motyvacijos kasdien bėgioti nesumažėjo, o kai kuriems net padidėjo.
Kai visos durys užsitrenkė, atsivėrė naujas
2020 04 27
Interviu
Trišuolininkė Dovilė Kilty: „Viskas priklauso nuo žmogaus: kokius tikslus išsikelsi, tokių ir sieksi. Aš išsikėliau tikslą pasiekti Lietuvos rekordą.“
Atšauktas lengvosios atletikos čempionatas
2020 04 24
Lengvoji atletika
Šiais metais dėl koronaviruso sukeltos pandemijos neįvyks dar vienas didelis sporto renginys - Europos lengvosios atletikos čempionatas.
 
Gavus leidimą, bus galima žaisti tenisą
2020 04 22
Tenisas
Atsižvelgiant į LR vyriausybės leidimą, nuo balandžio 27 d. Vilniuje atidaromi lauko teniso kortai šalia SEB arenos ir Bernardinų sode.
Teniso kortų ypatumai
2020 04 22
Tenisas
Skirtingos teniso dangos turi skirtingą poveikį žaidėjams, todėl svarbu žinoti, kuo jos pasižymi.
LTS klausia SAM: ar galima žaisti tenisą?
2020 04 15
Tenisas
Lietuvos teniso sąjunga (LTS) kreipėsi į ministeriją: prašo paaiškinti ar karantino metu galima žaisti tenisą.
Čempiono treniruočių partneriu tapo tėvas
2020 04 28
Karatė
Lietuvos pilno kontakto (kiokušin) karatė kylanti žvaigždė Paulius Žimantas karantino metu turi naują partnerį – savo tėvą Ramūną.
Imtynių treneris keičia profesiją
2020 04 23
Imtynės
Imtynių treneris, teisėjas ir varžybų organizatorius Arvydas Krikščiūnas– radikalių permainų kelyje.
COVID-19 susirgo Lietuvos boksininkas
2020 04 14
Koronavirusas
Koronavirusas palietė ir dar vieną Lietuvos sporto atstovą. COVID-19 susirgo olimpinės rinktinės kandidats boksininkas Tadas Tamašauskas.
 
UCI pratęsė varžybų sustabdymą
2020 04 15
Dviračiai
Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI) dėl koronaviruso pandemijos pratęsė į savo kalendorių įtrauktų dviračių plento varžybų sustabdymą iki liepos 1 d.
Leidžiasi į kulinarinius atradimus
2020 04 09
Dviračiai
Ignatas Konovalovas, kuriam varžybų sezonas sustojo vasario pabaigoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose, šiuo metu laiką leidžia Lietuvoje.
Olimpinių žaidynių nukėlimas tikslo nepakeitė
2020 04 08
Trekas
„Koronavirusas ypač pavojingas ir kelia kur kas daugiau nerimo nei olimpinės žaidynės“, - sako Lietuvos treko rinktinės treneris D.Leopoldas.
Subliuško rankininkų svajonė
2020 04 24
Rinktinė
Lietuvos rankininkus pasiekė liūdna žinia - Europos rankinio federacija nutraukė atrankas į svarbiausius čempionatus ir Lietuvos komandas paliko ant ledo.
Baltijos rankinio lyga čempionų neturės
2020 04 06
Rankinis
Baltijos vyrų rankinio lygos valdyba priėmė sprendimą nutraukti čempionatą ir neskelbti prizininkų.
Po 2 val. diskusijų – lemtingas sprendimas
2020 03 30
Sprendimas
Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionatą nuspręsta nutraukti neskelbiant čempionų ir prizines vietas užėmusių komandų.
 
Lietuvos čempionatai nugalėtojų neturės
2020 04 18
Tinklinis
Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) Vykdomasis komitetas šią savaitę svarstė klausimus dėl visų amžiaus grupių čempionatų baigties.
Laukia galimybės grįžti į Lietuvą
2020 04 02
Tinklinis
Aukščiausioje Belgijos moterų tinklinio lygoje šį sezoną rungtyniavo lietuvė Rūta Staniulytė.
„Prancūzai nerimtai žiūri į grėsmes“
2020 03 24
Tinklinis
Lietuvos tinklininkė Viltė Makauskaitė karantino laikotarpį leidžia Lietuvoje
Iš tikro automobilio – į virtualų pasaulį
2020 04 24
Auto
Kol visos pasaulio lenktynės sustabdytos, lenktynininkas Gustas Grinbergas treniruojasi namuose.
Karantinas pakeitė lenktynininkų planus
2020 04 20
Situacija
Kauno technikos kolegijos „KTK Racing Division“ komandos pasiruošimas vyksta ne tik šiam, bet tuo pačiu ir 2021 metų sezonui.
Virtualų ralį laimėjo R. Steponavičius
2020 04 16
E-Sportas
Finišavo Lietuvos automobilių sporto federacijos virtualaus ralio čempionato (e-LARČ) specialusis neįskaitinis etapas.
 
Visas gyvenimas – žiemos sportui
2020 04 25
Žvilgsnis
Lietuvos greitojo čiuožimo trumpuoju taku pradininkui Antanui Vilčinskui nebuvo lengva laužti ledus. Bet įveikti kliūtis padėjo jo šeima.
Ledo ritulio rinktinės - aukštumose
2020 04 24
Ledo ritulys
IIHF paskelbtame 2020 metų ledo ritulio rinktinių reitinge, Lietuvos rinktinės gerino savo pozicijas ir užima aukščiausias pozicijas per visą istoriją.
Įsibėgėja Kauno ledo arenos statybos
2020 04 23
Arena
Nors Lietuvoje vis dar paskelbtas karantinas, naujoji Kauno ledo arena įgyja vis naujus kontūrus.
Nuotolinėse varžybose - 9 šalių lankininkai
2020 04 30
Šaudymas iš lanko
Kol oficialios varžybos lauke dar vykti negali, „Žaliasis lankas“ surengė nuotolinį turnyrą, kuriame varžėsi 35 sportininkai iš devynių pasaulio valstybių.
M. Valčiukaitė: „Keista grįžti ant vandens“
2020 04 29
Irklavimas
Sušvelninus karantiną, Lietuvoje atsirado galimybė sportuoti pajėgiausiems irkluotojams. Tiesa, Trakuose jiems teks verstis senomis valtimis.
Ką D.Rapšys veikė Vilniaus baseine naktį?
2020 04 29
Žvilgsnis
„Tikrai nesitikėjau, kad čia viskas bus taip”, - prisimena aktoriumi tapęs Danas Rapšys, ne kartą nuostabą išreiškęs panevėžietiškai: „Tu durns...“
 
Vilniuje atnaujinami sporto aikštynai
2020 04 27
Bazės
Sostinėje iki rudens bus atnaujinta 12 sporto aikštelių ir stadionų prie švietimo įstaigų (VIDEO).
Lietuvą labiausiai garsina sportininkai
2020 04 27
Tyrimas
Remiantis „Baltijos tyrimų“ duomenimis, Lietuvos sportininkų nepavyko aplenkti ne tik šalies menininkams, bet ir mokslininkams.
Černobylio pragare – ir garsus lengvaatletis
2020 04 26
Žvilgsnis
Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavime dalyvavęs ieties metikas ir treneris E.Matusevičius net ten rasdavo laiko pasportuoti.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas